Una vegada adquirida l'entrada, únicament es canviarà o es retornarà el seu import en cas de cancel·lació de l'esdeveniment.
En cas de cancel·lació, l'adquirent podrà sol·licitar el reemborsament en el termini no superior a trenta dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació, en la forma especificada per l'Organitzador per e-mail. Es considerarà cancel·lació la suspensió de més de la meitat dels concerts programats. L'Organització es reserva el dret a alterar o modificar el programa.
La devolució d'entrades no inclou la despesa de gestió la tiquetera. Només es retorna l'import total en el cas de cancel·lació de l'esdeveniment.
No es retornarà l'import de l'entrada en cas de cancel·lació del festival degut a males condicions climatològiques, desastres naturals, tancament de l'espai aeri espanyol o altres causes de força major no imputables a l'Organitzador.
En cas que el portador no pugui assistir a l'esdeveniment per causes justificades, es podrà fer un canvi de nom de l'entrada enviant un correu electrònic a ayuda@wegow.es